Služby

Vysnívaný dom, polyfunkčná stavba, ktorá prináša zisk alebo kvalitne postavené obecné byty. Takto si to predstavuje každý, kto sa chystá realizovať stavbu. Realita je však častokrát veľmi odlišná. Dôvodov, prečo projekty nakoniec skončia sklamaním je mnoho. Nekvalitná práca robotníkov, menej kvalitný materiál, nevhodne zvolené a inštalované technológie ...

Aby sa váš zámer naplnil podľa vašich predstáv, ponúkame vám pomoc prostredníctvom služieb. Naše služby môžete využiť aj v prípade, že sme pre Vás projekt stavby nenavrhli. Služby môžete objednať aj počas realizácie stavby.

Kompletné architektonické a inžinierske služby:

 • navrhneme projekt stavby podľa vašich individuálnych požiadaviek a možností - pozrite si naše referencie,
 • pri dizajne uvažujeme efektívne - snažíme sa rozmiestniť miestnosti tak, aby sa maximálne využila zastavaná plocha, pri návrhu zvažujeme možnosť využitia prírodných zdrojov ako je slnečná energia, prúdenie vzduchu ...
 • pripravíme projekty inžinierskych sietí (voda, plyn, elektrina, kúrenie),
 • pomôžeme pri uzatvorení zmluvy zo stavebnou firmou.

Stavebný dozor:

 • od začiatku stavby kontrolujeme kvalitu vykonaných prác,
 • priebeh stavby priebežne dokumentujeme
 • riešime za vás komplikácie s dodávateľmi stavebného materiálu,
 • sledujeme dodržiavanie stavebných postupov.

Technické poradenstvo:

 • poradíme vám, ktoré stavebné materiály použiť,
 • aké sú vhodné technológie pre vykurovanie, ventiláciu, reguláciu, úpravu vody ...,
 • oboznámime Vás s modernými metódami výstavby - nízkoenergetické a pasívne domy,
 • povieme vám otvorene ako to v skutočnosti s materiálmi a technológiami je,
 • odovzdáme Vám svoje skúsenosti s 20 ročnej praxe.

Inžinierska činnosť

Stavba je úradne komplikovaný proces. Potrebujete veľa času a trpezlivosti, kým získate všetky povolenia, vyjadrenia a stanoviská. Sledujeme meniacu sa legislatívu, máme kontakty na úradoch. Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam vieme pripraviť celú dokumentáciu tak, že nebude nutné robiť v priebehu vybavovania zmeny.

 • ušetríme váš čas, vybavíme všetky podklady a potvrdenia za vás - územné, stavebné a kolaudačné rozhodnutie pre fyzickú aj právnu osobu,
 • pripravíme podklady podľa platnej legislatívy.

Inžiniersko-geologický prieskum; geodetické práce - pred samotnou kúpou pozemku vám pomôžeme zistiť jeho skutočnú cenu a skryté riziká

 • neleží náhodou pozemok na mieste bývalého smetiska resp. zosuvnom území,
 • je pozemok vhodne situovaný z hľadiska využitia princípov slnečnej energie a prúdenia vzduchu,
 • nehrozia záplavy a vysoká hladina spodnej vody,
 • nie je radónové žiarenie nadmerné,
 • nebudete musieť vynaložiť dodatočné náklady na prípadnú sanáciu základov.

Služby architektonickej kancelárie poskytujeme už takmer 20 rokov. Za ten čas sme navrhli a pomohli realizovať stovky rodinných domov a desiatky polyfunkčných stavieb. S vlastným tímom odborníkov Vám poskytneme pomoc na každej úrovni projektovej prípravy: štúdie, dokumentácie pre územné a stavebné konania alebo realizáciu stavby.